အစုိးရျဖစ္လွ်င္ တုိင္းျပည္စီးပြားေရးျပန္လည္ ေကာင္းမြန္ေရး လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဒုဥကၠ႒ေျပာ

 

ေက်ာက္ပန္းေတာင္း၊ စက္တင္ဘာ ၂၃

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ အစုိးရျဖစ္လွ်င္ တုိင္းျပည္စီးပြားေရး ျပည္လည္ေကာင္းမြန္ေရး လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးလွထြန္းက ေျပာသည္။

စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ ဘူတာရပ္ကြက္ရွိ ျပည္သူမ်ားနဲ႔ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ဦးလွထြန္းက အထက္ပါအတိုင္းေျပာၾကားခ့ဲသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျပည္သူေတြ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေတာင္သူဦးႀကီးေတြေပါ့။ ဒီကာလေတြမွာ သီးႏွံေစ်းႏႈန္းေတြ မေကာင္းေတာ့ စီးပြားေရးအဆင္မေျပၾကဘူး။ အ့ဲဒီေတာ့ စားဝတ္ေနေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး အစစရာ အခက္ခဲေတြရွိလာတယ္။ တုိင္းျပည္စီးပြားေရးက်ဆင္းလာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ အစုိးရဖြဲ႔ႏုိင္ခ့ဲရင္ ဒါေတြျပန္လည္ေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္မယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ပါတီရဲ႕ ျပည္သူ႔အာမခံခ်က္ (၁၁) ခ်က္မွာလည္း လယ္ယာထုတ္ကုန္မ်ား သင့္တင့္မွ်တတ့ဲ ေစ်းႏႈန္းရရွိေစရန္ ေစ်းကြက္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ ေပးမယ္လုိ႔ အာမခံထားၿပီး ျဖစ္တယ္” ဟု ဦးလွထြန္းက ေျပာသည္။

စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ၊ ဘင္ဂြေက်းရြာႏွင့္ ဘူတာရက္ကြက္မ်ားသုိ႔ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒/ျ ပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးလွထြန္း၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးတင္ဦးလြင္၊ တုိင္းေဒသႀကီး (၁) လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦသန္႔ေဇာ္လတ္၊ တုိင္းေဒသႀကီး (၂) လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးဝင္းျမင့္တုိ႔ ျပည္သူမ်ားျဖင့္ သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံ ခ့ဲၾကသည္။