ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း႐ွိ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာမ်ားသို႔ ကိုဗစ္-19 ဥပေဒႏွင့္အညီ တစ္အိမ္တက္ဆင္း (Door to Door) စနစ္ျဖင့္ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးစတင္

 

ေညာင္ေလးပင္၊ စက္တင္ဘာ ၂၁

ယေန႔မနက္ ၉ နာရီခ်ိန္မွ စတင္၍ ေညာင္​ေလးပင္ၿမိဳ့နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ကိုယ္စား လွယ္​ေလာင္းမ်ား၏ မဲဆြယ္ စည္း႐ုံး​ေရးခရီးစဥ္ကို ကိုဗစ္-19 ​ဥပ​ေဒႏွင့္အညီ စတင္မဲဆြယ္စည္းရံုး ခဲ့ၾကသည္။

ထိုသို႔စတင္စည္းရံုးေရးဆင္းရာတြင္ ပထမဦးဆံုးအေနျဖင့္ ​ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ့မ (၃) ရြာ သစ္ပိုင္း၊ ဖေအာင္း၊ ရွမ္းရြာ၊ သာလူကုန္း၊ အလယ္ရြာေက်းရြာမ်ားသို႔ သြား​ေရာက္ၿပီး ရပ္​မိရပ္ဖမ်ား၊ ေအာင္နိုင္​ေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ရပ္ေက်း အမူေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံၿပီး ေအာင္နိုင္​ေရးအတြက္​ ေဆြး​ေႏြးခဲ့ၾကကာ တစ္အမ္တက္ဆင္း (Door to Door) စနစ္ ျဖင့္လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ေဝဌ၍ စည္း႐ုံးေရး ဆင္းခဲ့ၾကသည္။

မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးသို႔ ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒါက္တာသန္႔ေဇာ္လြင္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးမ်ိဳးၫြန္႔၊ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) ဦးျမင့္စိုး ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။