ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင္႔ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ လူငယ္အဖြဲ႔မွ ႏွာေခါင္းစည္းမ်ား လာေရာက္လွဴဒါန္း

 

ရန္ကုန္ စက္တင္ဘာ

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) ကာကြယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင္႔ အေရးေပၚတုံ႕ျပန္ေရး ေကာ္မတီမွ ဖြင္႔လွစ္ထားေသာ တိုက္ႀကီး (အထက) Quarantine Center သို႔ ယမန္ေန႕ နံနက္ ၁၀ နာရီက တိုက္ႀကီးၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင္႔ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ လူငယ္အဖြဲ႔မွ ႏွာေခါင္းစည္း ၁၅ ဘူးလာ ေရာက္လွဴဒါန္းရာ Quarantine Center ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔ဝင္ မဂၤလာရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးဝင္းမင္းဟန္က အဆိုပါ လွဴဒါန္းမႈကို လက္ခံရယူခဲ့သည္။

ထြန္းလိႈင္(ၿမိဳင္)