သန္လ်င္တြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ Face Mask မ်ားေဝဌ

 

သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္မင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ Volunteers၊ လူငယ္မ်ား ပါဝင္ေသာအဖြဲ႕မွ သန္လ်င္ၿမိဳ႕မေစ်းႀကီးႏွင့္ ေအာင္ခ်မ္းသာေစ်း၊ မွတ္တိုင္မ်ား၌ စက္တင္ဘာ ၁၆ ရက္မွစ၍ နံနက္ပိုင္းက ခရီးသြားျပည္သူမ်ား၊ ေစ်းေရာင္းေစ်း ဝယ္ျပည္သူမ်ားအား Face Mask မ်ား ေဝငွသည္။

တင္ေမာင္ေငြ(သန္လ်င္)