မာေဆးႏွင့္ပြဲတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာျပႆနာေၾကာင့္ ေနမာ ႏွစ္ပြဲပယ္ခံရ

ပီအက္စ္ဂ်ီတိုက္စစ္မွဴး ေနမာ သည္ မာေဆးႏွင့္ပြဲတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ႏွစ္ပြဲ ပယ္ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရၿပီျဖစ္သည္။ ေနမာသည္ အဆိုပါပြဲစဥ္တြင္ ထုတ္ပယ္ခံရေသာ ကစားသမားငါးဦးအတြင္း အပါအဝင္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၄င္းသည္ ၿပိဳင္ဘက္ ကစားသမား ဂြန္ဇာလက္၏ ေခါင္း အား ေနာက္မွ႐ိုက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ထုတ္ပယ္ခံခဲ့ရျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ အေစာပိုင္းတြင္ ဂြန္ဇာလက္က ၄င္းအား လူမ်ဳိးေရးခြဲျခားမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ယင္းကဲ့သို႔ တုံ႔ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေနမာက ဖြင့္ဟ ခဲ့သည္။ ယခုအခါတြင္ စပိန္ေဘာလံုး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ေနမာ၏ ျပစ္ဒဏ္က်ဴးလြန္မႈအား သတိထားမိခဲ့ၿပီးေနာက္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မႈျပဳလုပ္လိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ယင္းပြဲစဥ္တြင္ ေနမာႏွင့္အတူ ထုတ္ပယ္ခံခဲ့ရေသာ ပီအက္စ္ဂ်ီကစားသမား ကာဇာဝါ မွာ ေျခာက္ပြဲပယ္ ျပစ္ဒဏ္အထိ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ ကာဇာဝါသည္ ၿပိဳင္ဘက္ကစားသမားအား ထိုးႀကိတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ် မွတ္ခံရျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ ဒီမာရီယာမွာမူ ၿပိဳင္ဘက္အား တံေတြးႏွင့္ေထြးခဲ့ျခင္းအတြက္ စံုစမ္း စစ္ေဆး ခံေနရသည္။   Ref; Skysport