အထက္မင္းလွတြင္ ပါတီေအာင္ႏုိင္ေရး ဆုိင္းဘုတ္တင္

 

မင္းလွ စက္တင္ဘာ

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အထက္မင္းလွၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ပါတီေအာင္ႏိုင္ေရး ဆိုင္းဘုတ္တင္ပြဲကုိ ယမန္ေန႕ နံနက္ ၇ နာရီက ပါတီ႐ံုးေရ႕ွတြင္ အေမႊးနံ႔သာမ်ား ပက္ဖ်န္းကာ ေအာင္ႏိုင္ေရး ဆိုင္းဘုတ္ထူခဲ့ၿပီး ပါတီဝင္မ်ားအားလံုးက ႏိုင္ငံေတာ္အလံအား အေလးျပဳခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါ ပါတီေအာင္ႏိုင္ေရး ဆိုင္းဘုတ္တင္ပြဲတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးသန္းဦး၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ က္ုယ္စားလွယ္ေလာင္း မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁၁) မွ ဦးခင္ေမာင္သန္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) ဦးမ်ိဳးျမင့္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) ဦးလွစိုး ပါဝင္ေသာ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ဆက္လက္ၿပီး ပါတီဆိုင္းဘုတ္မ်ားကုိ မင္းလွၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕အဝင္ထိပ္၊ မယ္ဇလီေတာ ေက်းရြာထိပ္၊ ပန္းေတာ္ျပင္ တံတားထိပ္တို႔တြင္ ဆုိင္းဘုတ္မ်ားတင္ခဲ့ၿပီး နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ဆုိင္းဘုတ္တင္ပြဲ အခမ္းအနား က်င္းပခဲ့ၿပီး COVID-19 ေရာဂါ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအတြက္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္ႏွင့္အညီ က်င္းပခဲ့သည္။

စုိးမုိး(အထက္မင္းလွ)