ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္အျဖစ္ ယိုရွီဟီဒီဆူဂါအား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္

ဂ်ပန္လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ လက္ရွိ အာဏာရပါတီက ေရြးခ်ယ္လိုက္ေသာ ေခါင္းေဆာင္သစ္ျဖစ္သည့္ ယိုရွီဟီဒီဆူဂါ အား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္လိုက္ေၾကာင္း က်ိဳဒိုသတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။

ယိုရွီဟီဒီဆူဂါသည္ အသက္ ၇၁ ႏွစ္ အရြယ္ရွိၿပီျဖစ္ေသာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ရွင္ဇိုအာေဘး၏ ညာလက္႐ံုးဟု သတ္မွတ္ခံရသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ မူဝါဒပိုင္းသည္ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ မရွိဟု သံုးသပ္ၾကသည္။

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ကတည္းက ဂ်ပန္အစိုးရအဖြဲ႕၏ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့သည့္အျပင္ ေျပာ ေရးဆိုခြင့္ရွိသူလည္း ျဖစ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယိုရွီဟီဒီဆူဂါသည္ လက္ရွိဂ်ပန္အစိုးရအဖြဲ႕ အား ေကာင္းစြာ ထိန္းေက်ာင္းေမာင္းႏွင္ႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္ဟု သတ္မွတ္ခံထားရသည္။  ရွင္ဇိုအာေဘးကလည္း ယိုရွီဟီဒီဆူဂါသည္ အသင့္ေတာ္ဆံုးသူျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။  

Ref; Kyodo