အီရန္ကို ေဒၚနယ္ထရန႔္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ သတိေပး

အီရန္၏ မည္သည့္တိုက္ခိုက္မႈမ်ိဳးကိုမဆို ၄င္းတိုက္ခိုက္မႈထက္ အဆေပါင္း ၁ဝဝဝ သာ၍ ျပန္လည္တုံ႕ျပန္ သြားမည္ဟု အေမရိကန္ သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔က ေျပာသည္။ အီရန္သည္ ၄င္း၏ ထိပ္တန္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဆိုလိုင္မာနီ အသတ္ခံရမႈကို လက္စားေခ်ရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ ေပၚလာၿပီးေနာက္ ေဒၚနယ္ထရန္႔ က ယခုကဲ့သို႔ ကတိျပဳေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သတင္းစာရွင္း လင္းပြဲဆိုင္ရာ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္ မ်ားအရ အီရန္သည္ အၾကမ္းဖက္ ေခါင္းေဆာင္ ဆိုလိုင္မာနီ အသတ္ခံရမႈအတြက္ အေမရိကန္ကို လက္တုံ႕ျပန္သည့္အေနျဖင့္ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ရန္ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ တိုက္ခိုက္မႈျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ ေနဖြယ္ရွိသည္ဟု ေဒၚနယ္ထရန္႔ က တြစ္တာတြင္ေရးသားခဲ့သည္။ အေမရိကန္အား တိုက္ခိုက္လာသည့္ အီရန္၏ မည္သည့္ ပံုစံမည့္သည့္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ိဳးကိုမဆို ၄င္း တိုက္ခိုက္မႈ၏ အဆေပါင္း ၁ဝဝဝ သာသည့္တံု႕ျပန္မႈမ်ိဳးျဖင့္ ေတြ႕ ၾကံဳရမည္ဟု  ေဒၚနယ္ထရန္႔က ေရးသားခဲ့သည္။  Ref: AFP