ေတာင္သာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ Green Campaign ျပဳလုပ္မႈအား ဒုဥကၠ႒ ဦးလွထြန္း သြားေရာက္ အားေပး

 

ေတာင္သာ စက္တင္ဘာ ၁၂

စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး ေတာင္သာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၀၂၀ အေထြအေထြေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေတာင္သာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဝင္မ်ား လွည့္လည္ကာ Green Campaign ျပဳလုပ္ျခင္းအား ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးလွထြန္း သြားေရာက္ၾကည့္ရႈ အားေပး ခ့ဲသည္။

အဆုိပါ သြားေရာက္ရာတြင္ ေတာင္သာမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးသန္႔ေဆြ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေက်ာ္တင္၊ တုိင္းေဒသႀကီး (၁) လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္ေလာင္း ဦးဝင္းေမာင္၊ တုိင္းေဒသႀကီး (၂) လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒါက္တာမင္းေခါင္ေက်ာ္ႏွင့္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဝင္မ်ား ႀကိဳဆုိခ့ဲၾကၿပီး ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဒုဥကၠ႒ ဦးလွထြန္းမွ ၂၀၂၀ အေထြအေထြေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ အားလုံးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း မွာၾကားခ့ဲသည္။