ကရင္ျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဥကၠ႒ ဦးေစာျမင္႔ဦး ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဗီႏိုင္းဆိုင္းဘုတ္ မ်ားစိုက္ထူ

 

ဖာပြန္ စက္တင္ဘာ

ကရင္ျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီဥကၠ႒ ဦးေစာျမင့္ဦးသည္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၇ နာရီခြဲမွ ၁၁နာရီခြဲအထိ ဖာပြန္ၿမိဳ႕ အမွတ္ (၂) ရပ္ကြက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး႐ံုးေရွ႕၊ မဲသလြတ္ေက်းရြာအုပ္စု၊ တံခြန္တိုင္ေက်းရြာ အုပ္စု၊ ေဝွ႔ဆန္ေက်းရြာအုပ္စု၊ မေထာေက်းရြာအုပ္စုစသည့္ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားတြင္ ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္း ဗီႏိုင္းဆိုင္းဘုတ္ ၁၅ခု စိုက္ထူခဲ့သည္။ အဆိုပါ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဗီႏိုင္းစိုက္ထူပြဲမ်ားသို႔ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ပါတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။