စီးရီးေအအစည္းအေဝး တက္ေရာက္ၿပီး နာပိုလီဥကၠ႒ COVID-19 ကူးစက္ခံရ

မိမိတို႔၏ဥကၠ႒ ဒီေလာ္ရန္တစ္သည္ COVID-19 ကူးစက္ခံရသည္ဟု နာပိုလီအသင္း က စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္တြင္ ေၾကညာသည္။

ဒီေလာ္ရန္တစ္သည္ စက္တင္ဘာ ၉ ရက္က မီလန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပေသာ စီးရီးေအအေထြေထြညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ၿပီးေနာက္ COVID-19 ကူးစက္ခံရျခင္းျဖစ္ရာ အျခားအသင္းမ်ား၏ ဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား အေနျဖင့္လည္း စီးရီးေအရာသီသစ္ မစတင္မီ Quarantine ဝင္ရနိုင္ သည္။

COVID-19 ကပ္ေရာဂါအတြင္း ယခင္လမ်ားစြာက ဗီဒီယိုမွ တစ္ဆင့္ အစည္းအေဝးမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုတစ္ႀကိမ္ လူပုဂၢိဳလ္တက္ေရာက္မႈ ပထမဆုံးအႀကိမ္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

စက္တင္ဘာ ၉ ရက္က နမူနာယူၿပီး စစ္ေဆးၾကည့္ရာမွာ ဥကၠ႒မွာ COVID-19 ကူူးစက္ခံရတဲ့ လကၡဏာ ေတြ႕ရပါတယ္ဟု နာပိုလီက ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပသည္။

၂၀၂၀-၂၁ စီးရီးေအရာသီ ကို စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ စတင္မည္ျဖစ္ၿပီး စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ နာပိုလီက ပါးမားႏွင့္ စတင္ကစားမည္ျဖစ္သည္။ 7days