နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ပါတီေအာင္ႏိုင္ေရး အလံေပးအပ္

 

နတ္ေမာက္ စက္တင္ဘာ

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ၂ဝ၂ဝ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရးအလံေပးအပ္ပြဲ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၈ နာရီ ၁ဝ မိနစ္က ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ႐ံုးတြင္က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီတာဝန္ခံ၊ နတ္ေမာက္ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေအာင္ခ်ိန္က ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ တိုင္းေဒသႀကီး အမွတ္ (၁) လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေဇာ္လတ္မိုးအား ပါတီေအာင္ႏိုင္ေရးအလံ ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ပါတီေအာင္ႏိုင္ေရးဆိုင္းဘုတ္ကိုေအာင္သေျပပန္းမ်ား အေမႊးန႔ံသာပက္ဖ်န္း၍ ေအာင္ရမည္ေၾကြးေၾကာ္ကာ ေအာင္ျမင္စြာ ျပီးေျမာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထြန္းမီွ(နတ္ေမာက္)