ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္

 

ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ စက္တင္ဘာ

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး သာယာဝတီခ႐ုိင္ ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ယမန္ေန႔နံနက္ ၉ နာရီခန္႔မွစ၍ ၿမိဳ႕တြင္းလွည့္လည္ၿပီး ေရြး ေကာက္ပြဲေအာင္ႏုိင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းဦးဝင္းျမင့္စိုး၊ ၿမိဳ႕ နယ္ပါတီဥကၠ႒ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) တုိင္း ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးခင္ေမာင္လြင္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးသန္းေဇာ္ထြန္း၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးျမင့္သိန္းႏွင့္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ေက်းပါတီဥကၠ႒မ်ား၊ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ပါတီဝန္းရံသူမ်ား တက္ေရာက္ အားေပး လွည့္လည္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

စုိးတင္ျမင့္(ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္)