ျခေသၤ့၏ အားမာန္ျဖင့္ တိုင္းျပည္ကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ၾကရန္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဒုဥကၠ႒တိုက္တြန္း

 

ေက်ာက္ပန္းေတာင္း စက္တင္ဘာ ၈

ျခေသၤ့၏အားမာန္ျဖင့္ တိုင္းျပည္ကိုျပန္လည္ တည္ေဆာက္ၿပီး “ပိုမိုေတာက္ပေသာ အနာဂတ္ဆီသို႔” ေရာက္ရွိေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးလွထြန္းက တိုက္တြန္းေျပာၾကား လိုက္သည္။

ယေန႔ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ့နယ္ ေညာင္ခ်ိဳင္းေတာင္ရြာတြင္ ေက်းရြာျပည္သူလူထုႏွင့္တြ႕ဆုံရာ၌ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဒုတိယဥကၠ႒ ဦးလွထြန္းကေျပာၾကား လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

“ျပည္သူမ်ား ေရြးခ်ယ္တဲ့ေနရာမွာ မမွားဖို႔လိုတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို့ တိုင္းျပည္တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္စဥ္မွာ တာဝန္ေၾကပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူေတြျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျခေသၤ့ရဲ့အားမာန္နဲ႔ တိုင္းျပည္ကို ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ၾကပါစို႔လို႔ ေျပာလိုပါတယ္” ဟု ဦးလွထြန္းက ေျပာသည္။

စီးပြားေရးက်ဆင္းတာလၽွင္ ျပန္လည္တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္လၽွင္ အခ်ိန္တစ္ခုႏွင့္ လုပ္ေဆာင္နိုင္ ေသာ္လည္း အမ်ိဳးဂုတ္၊ ဇာတိဂုတ္ ပ်က္ယြင္းခဲ့လ်င္ အခ်ိန္မ်ားမ်ားယူ၍ ျပန္လည္ကုစား ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးလွထြန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယေန႔ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ့နယ္ ေညာင္ခ်ိဳင္းေတာင္ရြာ၊ ေက်ာက္ပုံ ေျမာက္ရြာ၊ ေက်ာက္ပုံေတာင္ရြာ၊ သေျပရိုးရြာရွိ ျပည္သူလူထုမ်ားႏွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ဦးလွထြန္း၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္း ဦးတင္ဦးလြင္တို႔ သြားေရာက္ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။