ကရင္ျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင္႕ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီဥကၠ႒ ႏိုင္ငံေတာ္အလံႏွင္႔ ပါတီအလံတင္ျခင္း အခမ္းအနား တက္ေရာက္

 

ဘားအံ စက္တင္ဘာ

ကရင္ျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ုံးေရွ႕တြင္ ယမန္ေန႕နံနက္ ၈ နာရီက ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အလံႏွင့္ ပါတီအလံတင္ျခင္း အခမ္းအနားကို က်င္းပခဲ့သည္။

အဆိုပါအခမ္းအနားသုိ႔ ကရင္ျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးေစာျမင့္ဦး၊ ျပည္နယ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးစန္းကို၊ ျပည္နယ္ဘ႑ားေရးမွဴး ဦးေစာဝင္းထိန္၊ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ အေရြးခ်ယ္ခံ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊ ဘားအံခ႐ုိင္ ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒၊ အတြင္း ေရးမွဴးႏွင့္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ရပ္ေက်းပါတီဥကၠ႒မ်ား၊ ေအာင္ႏိုင္ေရး႐ုံး ဦးစီးအဖြဲ႕မ်ား၊ ပါတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ခင္နီနီေအာင္(ဘားအံ)