အိႏၵိယက ဘရာဇီးကုိ ေက်ာ္ၿပီး ကမၻာမွာ ကိုဗစ္-၁၉ ကူးစက္မႈ ဒုတိယအမ်ားဆုံးႏုိင္ငံ ျဖစ္လာ

အိႏၵိယနိုင္ငံ၏ ကိုဗစ္-၁၉ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ အေရအတြက္မွာ  ၄ ဒသမ ၂ သန္း ေက်ာ္သို႔   ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈတြင္  ဘရာဇီးနိုင္ငံကို ေက်ာ္၍ ကမၻာ့ဒုတိယေနရာသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း  အင္န္အိတ္ခ်္ေက သတင္းဌာနက  ယေန႕တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အဆိုပါအေရအတြက္သည္  အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုၿပီးေနာက္ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈတြင္  ကမၻာ့ဒုတိယအမ်ားဆုံး အေရအတြက္ လည္းျဖစ္သည္။  အိႏၵိယသည္ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆုံးမႈ တြင္လည္း  ခုနစ္ေသာင္းေက်ာ္ရွိခဲ့ရာ  အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဘရာဇီးတို႔ ၿပီးေနာက္ ကမၻာ့တတိယေနရာတြင္ ရွိေနသည္။

အျမင့္ဆုံးႏႈန္းထားျဖင့္ ေရာဂါကူးစက္မႈျဖစ္ပြားေနသလို   စက္တင္ဘာ ၆ ရက္ႏွင့္ ၇ ရက္တို႔တြင္  အတည္ျပဳလူနာ အေရအတြက္သည္ တစ္ရက္တည္း မွာပင္  ကိုးေသာင္းခန႔္ရွိေနသည္။  အစိုးရသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လကတည္းက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္  ကန႔္သတ္မႈမ်ားကို  တစ္ရစ္ခ်င္း  ေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့ၿပီး ယေန႕တြင္လည္း    နယူးေဒလီႏွင့္   အျခားၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္   ေျခာက္လၾကာ   ပိတ္ထားခဲ့သည့္  ေျမေအာက္ရထားလိုင္းမ်ား   ျပန္လည္ ေျပးဆြဲခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။   အစိုးရသည္   ကန့္သတ္မႈမ်ားကို   ဆက္လက္ေျဖေလွ်ာ့ရန္ ရည္႐ြယ္ ထားသလို  လူတစ္သန္းတြင္  တစ္ေယာက္သာ  ကူးစက္မႈႏႈန္းျဖစ္ပြားရန္ႏွင့္  ေသဆုံးမႈႏႈန္း ေလ်ာ့နည္းရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္းလည္း  သိရသည္။  -Ref:BBC