ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ကရင္ျပည္နယ္တာဝန္ခံ ဦးသူရိန္ေဇာ္ ေကာ့ကရိတ္ျမိဳကပေပၚရွိ ဆရာေတာ္မ်ားအား ဖူးေျမာ္ ဝါဆုိသကၤန္းႏွင့္ လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ား ဆက္ကပ္ပူေဇာ္

 

ေကာ့ကရိတ္ စက္တင္ဘာ

ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ကရင္ျပည္နယ္တာဝန္ခံ ဦးသူရိန္ေဇာ္သည္ ယမန္ေန႔နံနက္ ၇ နာရီခြဲတြင္ ျပည္နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္ ဦးေအာင္ျမင့္သိန္း၊ ဦးေအာင္သိန္းဝင္း၊ ေကာ့ကရိတ္ခ႐ုိင္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးေစာေစာေရႊႏွင့္ ေကာ့ကရိတ္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးမင္းေဇာ္ေဇာ္လတ္တုိ႔ လုိက္ပါ၍ အမွတ္ (၆) ရပ္ကြက္ရွိ ၿမိဳ႕မေက်ာင္းႀကီးဆရာ ေတာ္အား ဖူးေျမာ္၍ ဝါဆုိသကၤန္းႏွင့္လွဴ ဖြယ္ပစၥည္းမ်ား ဆက္ကပ္ပူေဇာ္ခဲ့သည္။

နံနက္ ၈ နာရီခြဲတြင္ အမွတ္(၂) ရပ္ကြက္ရွိ ဓမၼသီရိဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသုိ႔ ေရာက္ရွိ၍ ဆရာေတာ္အားဖူးေျမာ္ၿပီး ဝါဆုိသကၤန္းႏွင့္လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ား ဆက္ကပ္ ပူေဇာ္ခဲ့သည္။

နံနက္ ၉နာရီခြဲတြင္ ေဇာတိကရာမ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသုိ႔ေရာက္ရွိ၍ ဆရာေတာ္အား ဖူးေျမာ္ၿပီး ဝါဆုိသကၤန္းႏွင့္ လွဴဖြယ္ ပစၥည္းမ်ား ဆက္ကပ္ပူေဇာ္ခဲ့သည္။ နံနက္ ၁ဝ နာရီခြဲတြင္ မဏိကာ႐ုံ ေက်ာင္းတုိက္ဆရာေတာ္အား ဖူးေျမာ္၍ ဝါဆုိသကၤန္းႏွင့္လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ား ဆက္ ကပ္ပူေဇာ္ခဲ့သည္။

နံနက္ ၁၁ နာရီတြင္ အမွတ္ (၅) လႈိင္ကြက္သစ္ရွိ ေရလည္ကုန္းဆရာေတာ္အား ဖူးေျမာ္၍ ဝါဆုိသကၤန္းႏွင့္ လွဴဖြယ္ ပစၥည္းမ်ား ဆက္ကပ္ပူေဇာ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ခင္နီနီေအာင္