ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕မ်ားမွ ဒကၡိဏသီရိေစ်းအတြင္း ႏွာေခါင္းစည္းမ်ား လွဴဒါန္း

 

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ ၆

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဌာနခ်ဳပ္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕သည္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ေနျပည္ေတာ္အတြင္း COVID-19 ကူးစက္ေရာဂါ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးတြင္ ပါဝင္လႈပ္ရွား ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၿပီး ယမန္ေန႔ညေန၌ ျပည္သူအမ်ားအျပား ဝင္ထြက္သြားလာလ်က္ရွိသည့္ ဒကၡိဏသီရိေဈးအတြင္း ေဆးဘက္သုံး ႏွာေခါင္းစည္း (၁၀၀၀)ကို ျဖန္႔ေဝလွဴဒါန္းခဲ့သည္။

မနက္ျဖန္ စက္တင္ဘာလ (၇) ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္လည္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဌာနခ်ဳပ္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖဲြ႔သည္ ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႕မေစ်းတြင္ ႏွာေခါင္းစည္းမ်ား ဆက္လက္လွဴဒါန္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။