ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဌာနခ်ဳပ္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔မွ သာသနာ့ေက်ာင္းတုိက္ႀကီးမ်ားသုိ႔ ဆြမ္းကြမ္းရိကၡာမ်ားလွဴဒါန္း

စက္တင္ဘာ ၇၊ ေနျပည္ေတာ္
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဌာနခ်ဳပ္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔သည္ တေက်ာ့ျပန္ ကုိ႐ုိနာဗုိင္းရပ္ကူးစက္ေရာဂါ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးကာလအတြင္း ဗုဒၶဘာသာေက်ာင္းေတာ္ႀကီးမ်ား စာသင္တုိက္ႀကီးမ်ား ဆြမ္းကြမ္းေဝယ်ာဝစၥမခက္ခဲေစေရးအတြက္ ဆြမ္းဆန္ေတာ္ႏွင့္ ဆြမ္းဟင္းလ်ာရိကၡာေျခာက္မ်ားအား ပုိ႔ေဆာင္ ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းလ်က္႐ွိရာ ယေန႔နံနက္ ၁၁ နာရီက ေနျပည္ေတာ္ ဥတၱရၿမိဳ႕နယ္ ဝိဇိရာနႏၵဓမၼစင္တာတြင္ သီတင္းသုံးေတာ္မူေသာ သံဃာေတာ္ ၇၄ ပါးအတြက္ ရည္စူးလ်က္ ဆြမ္းဆန္ေတာ္ ၄ အိတ္၊ အာလူး ၃၂ ပိႆာ ၊ ပၾကာဇံ ၁၀ ပိႆာ၊ ခရမ္းခ်ဥ္သိ္း ၁၀ ပိႆာ၊ ဆြမ္းဟင္းလ်ာရိကၡာ ငါးေျခာက္ ၄၅ ပိႆာ စုစုေပါင္း တန္ဖုိး ၇ သိန္းက်ပ္အား သြားေရာက္ပုိ႔ေဆာင္ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။
ဓာတ္ပုံ-စုိးစံတူး