မလိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခုိင္ေရးႏွင္႔ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဝါဆိုသကၤန္း ဆက္ကပ္လွဴဒါန္း

 

မလိႈင္ စက္တင္ဘာ

မလိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ံုး၌ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားက ယမန္ေန႔ နံနက္တြင္ ၿမိဳ႕ေပၚႏွင့္ ထန္းေတာဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းမ်ားမွ ဝါဆိုသကၤန္း ဆက္ကပ္ရန္ က်န္ရိွေသာသံဃာေတာ္မ်ားထံ ဝါဆိုသကၤန္းႏွင့္ ေန႔ဆြမ္းဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။