ျမစ္သားၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ ေက်းရြာတြင္ ပါတီဆိုင္းဘုတ္တင္

 

ျမစ္သား စက္တင္ဘာ

ျမစ္သားၿမိဳ႕နယ္ ကြၽဲတပ္ေက်းရြာအုပ္စု ေရႊကုန္းေက်းရြာ ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးဝင္းေဇာ္ေနအိမ္၌ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၈ နာရီက ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ၾကည္၊ ရပ္ေက်းပါတီဥကၠ႒ ဦးျမင့္ေဇာ္တို႔က အေမႊးနံ႔သာရည္ပက္ဖ်န္း၍ ပါတီဆိုင္းဘုတ္ တင္ျခင္းကို ေအာင္ျမင္စြာျပီးေျမာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ဆိုင္းဘုတ္တင္ရာသို႔ ေက်ာက္ဆည္ခ႐ိုင္ ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးစန္းျမင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ႀကည္၊ နယ္ေျမတာဝန္ခံ ဦးသန္းဦး၊ ဦးတင္လွ၊ ဦးေအးမင္း၊ ဦးသိန္းျမင့္၊ ရပ္/ေက်းပါတီဥကၠ႒ ဦးျမင့္ေဇာ္ႏွင့္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားတက္ေရာက္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။