လား႐ႈိးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ရပ္ကြက္ (၁၂) အလကေက်ာင္းသို႔ Printer ႏွင္႔ အမႈိက္ပုံးမ်ား လွဴဒါန္း

 

လား႐ိႈး ၾသဂုတ္လ

လား႐ႈိးၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီက ယမန္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ လား႐ိႈးၿမိဳ႕ရပ္ကြက္ (၁၂) အလက (၈) ထခြဲေက်ာင္းသို႔ Printer ႏွင့္ အမိႈက္ပုံးမ်ားလွဴဒါန္းၿပီး ေက်ာင္းေဆာင္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ရပ္ကြက္ေနမိဘျပည္သူမ်ား၏ အကူအညီေတာင္းခံမႈေၾကာင့္ ရပ္ကြက္ေနအိမ္ အခ်ိဳ႕ကိုလည္းေကာင္း ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါကာ ကြယ္ေရး အတြက္ ျခင္ေဆးဖ်န္းေပးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။<strong