ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အထကေက်ာင္းမ်ားသို႔ COVID-19 ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး ပစၥည္းမ်ားလွဴဒါန္း

 

မႏၲေလး ၾသဂုတ္

ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ျပည္ႀကီးရန္လုံရပ္ကြက္ရွိ အထက ေက်ာင္း ၂ဝ သို႔ COVID-19 ႀကိဳတင္ကာ ကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ားကုိ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၁ဝ နာရီခြဲက သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့သည္။

ထိုသို႔လွဴဒါန္းရာသို႔ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္စန္း၊ မႏၲေလး ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးညီညီမင္း၊ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးကို ကိုေလး၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ေက်းပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ေက်ာင္းအက်ဳိးေတာ္ေဆာင္ ဦးေသာင္းစိန္ႏွင့္ မိဘဆရာ အသင္းမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားတက္ ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္စန္းႏွင့္အဖြဲ႕က COVID-19 ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး ပစၥည္းမ်ားကုိ ေပးအပ္လွဴဒါန္းရာ ေက်ာင္းအက်ဳိးေတာ္ေဆာင္ ဦးေသာင္းစိန္ ႏွင့္ အဖြဲ႕လက္ခံရယူခဲ့ၾကသည္။

ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ လွဴဒါန္းခဲ့ေသာ COVID-19 ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေရး ပစၥည္းမ်ားမွာ လက္ေဆးေဘစင္ငါးစုံႏွင့္ ေဆးဖ်န္းပုံးႏွစ္ပုံးတို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သုတ(မႏၲေလး)