ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးမွ ျမကြၽန္းသာ ေက်းရြာသို႔ဘိလပ္ေျမအိတ္မ်ားႏွင့္ စကားေျပာစင္ သြားေရာက္ လွဴဒါန္း

 

ျသဂုတ္ ၁၈

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာစန္းစန္းႏြယ္ႏွင့္ ေရႊျပည္သာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ အမွတ္ (၂၁) ရပ္ကြက္ ျမကြၽန္းသာ ေက်းရြာ လမ္းျပဳျပင္ရန္အတြက္ ဘိလပ္ေျမ အိတ္ (၂၀) သြားေရာက္လႉဒါန္း ခဲ့ပါသည္။

ေရႊျပည္သာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ နာယက ဦးရဲေဆြလိွဴင္ မိသားစုမွ ျမကြၽန္းသာေက်းရြာ႐ွိ အ.မ.က (၄၆) စာသင္ေက်ာင္းတြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ စကားေျပာစင္ တစ္ခံုသြားေရာက္ လွဴဒါန္း ခဲ့ပါသည္။

သြားေရာက္လႉဒါန္း ရာတြင္ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးႏွင့္အတူ ေျမာက္ပိုင္းခ႐ုိင္ေကာ္မတီဝင္ ေဒၚခ်မ္းျမေအး ေရႊျပည္သာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ နာယက ဦးရဲေဆြလိွဴင္ ေရႊျပည္သာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးလင္းေအာင္ေအာင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဇယ်ာဝင္းႏွင့္ ၿမိဳနယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား လိုက္ပါ၍ အမွတ္ (၂၁) ရပ္ကြက္ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးဆန္းႏိူင္ ႏွင့္ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္အတူ သြားေရာက္လွဴဒါန္း ေပးခဲ့ပါသည္။ ဘိုေတ(ေရႊျပည္သာ)