ေရခဲစိမ္ ၾကက္ေတာင္ပံမွာ Covid-19 ပုိးေတြ႕ရွိဟု တရုတ္ေျပာဆုိ

ဘရာဇီးနိုင္ငံမွ တ႐ုတ္ နိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ရွန္က်န္းၿမိဳ႕သို႔ တင္သြင္းေသာ ေအးခဲၾကက္ ေတာင္ပံနမူနာမ်ားတြင္ ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္မ်ား စစ္ေဆးေတြ႕ရွိ ေၾကာင္းယင္းၿမိဳ႕၏ အစိုးရက ၾကာသပေတးေန႕က ေျပာၾကား ေသာေၾကာင့္ ညစ္ညမ္းေနေသာ အစားအစာ တင္သြင္းမႈမ်ား ေၾကာင့္ ေရာဂါပ်ံ့ႏွံ႕မႈမ်ား ထပ္မံ ျဖစ္ပြားနိုင္သည္ဆိုေသာ စိုးရိမ္မႈမ်ား ထြက္ေပၚလာသည္။

ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕တြင္ ေနာက္ထပ္ ေရာဂါပ်ံ့ႏွံ႕ရာ ေနရာတစ္ခုသည္ ယင္းၿမိဳ႕၏ စင္ဖာဒီေဒသ အစားအစာ လက္ကားစင္တာတစ္ခုႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ ဇြန္လေနာက္ပိုင္း ျပည္ပမွ တင္သြင္းေသာ အသားမ်ားႏွင့္ ပင္လယ္စာမ်ားအား ပုံမွန္စစ္ေဆးမႈတစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ယင္းၾကက္ေတာင္ပံမ်ားမွ ရယူထားေသာ အေပၚယံနမူနာမ်ားတြင္ ေဒသတြင္း ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရးစင္တာမ်ားက ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိျခင္းျဖစ္ သည္။

အီေကြေဒါမွ တင္သြင္းေသာေအးခဲပုစြန္မ်ား ထုပ္ပိုးထားရာ  ပစၥည္းမ်ားတြင္ COVID-19 ေရာဂါျဖစ္ေစေသာ ကိုရိုနာဗိုင္း ရပ္စ္မ်ား စစ္ေဆးေတြ႕ရွိၿပီး ေနာက္တစ္ရက္အၾကာတြင္ ဘရာဇီးမွ ၾကက္သားမ်ား၌ အထက္ပါ ကဲ့သို႔ ေတြ႕ရွိျခင္းျဖစ္သည္။

တင္သြင္းေသာ အစားအစာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္မႈမ်ားရွိေနစဥ္ တ႐ုတ္အစိုးရက ဆိပ္ကမ္းမ်ားတြင္ စစ္ေဆးမႈမ်ား အရွိန္ျမႇင့္ ျပဳလုပ္ေနသည္။

ဗိုင္းရပ္စ္မ်ား ပါဝင္ေနေသာ အစားအစာမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕သူ အားလုံးကို ရွန္က်န္း က်န္းမာေရး အရာရွိမ်ားက ေျခရာခံစစ္ေဆးထားၿပီး အားလုံးေရာဂါကူးစက္မႈ မရွိဟု ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

အဓိကဆိပ္ကမ္းမ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္လာေသာ အသားႏွင့္ ပင္လယ္စာ ကြန္တိန္မ်ားအား စစ္ေဆးျခင္းအျပင္ တ႐ုတ္က ဘရာဇီးအပါအဝင္ နိုင္ငံမ်ားစြာမွ အသားတင္သြင္းမႈမ်ားအား ဇြန္လ လယ္ကတည္းက ရပ္တန႔္ထားသည္။  Ref: Reuters