မူလတန္းလြန္ေက်ာင္းအတြက္ COVID-19 ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ားၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ လွဴဒါန္း

 

ဗန္းေမာ္ ၾသဂုတ္ ၁၂

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား COVID-19 ေရာဂါႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပ့ံေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးနွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ ခိုက်င္ေက်းရြာ မူလတန္းလြန္ ေက်ာင္းအတြက္ ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္၌ လိုအပ္မည့္ COVID-19 ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ လက္ေဆးေဘစင္သံုးခု၊ ေျခနင္းအမႈိက္ပံုး ငါးပံုး၊ PPE ဝတ္စံုတစ္စံု၊ လက္ေဆးဆပ္ျပာ ဆယ္ေတာင့္၊ လက္ေဆး သန္႔စင္ရည္တစ္ဘူးႏွင့္ ႏွာေခါင္းစည္း ၅ဝ တို႔အား ယမန္ေန႔နံနက္ ၁၁ နာရီက သြားေရာက္ေပးအပ္ လွဴဒါန္းခဲ့သည္။

အဆိုပါပစၥည္းမ်ားအား နယ္ေျမတာဝန္ခံ ဦးထြန္းေအာင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင္ (မီဒီယာႏွင့္ျပည္သူ႔ ဆက္ဆံေရး) တို႔က ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့ရာ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီး ေဒၚမူမူျမင့္က လက္ခံရယူ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မိုးသို႔ဟိန္း