ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ပသြယ္အထက (ခြဲ) စာသင္ေက်ာင္းသို႔ PPE ဝတ္စုံ ႏွာေခါင္းစည္းႏွင္႔ အလွဴေငြမ်ား လွဴဒါန္း

 

ပန္းတေနာ္ ၾသဂုတ္ ၁၃

ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီး မအူပင္ခ႐ိုင္ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ပန္းတေနာ္ ၿမိဳ႕နယ္ပသြယ္ေက်းရြာရွိ အထက(ခြဲ) စာ သင္ေက်ာင္းတြင္ အသုံးျပဳရန္အတြက္ PPE ဝတ္စုံ တစ္စုံ၊ ႏွာေခါင္းစည္း ကိုးဘူးႏွင့္ အလွဴေငြက်ပ္တစ္ သိန္းလွဴဒါန္းျခင္းကို ယမန္ေန႕ နံနက္ ၁ဝ နာရီက အဆိုပါ ေက်ာင္းတြင္ ျပဳလုပ္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လွဴဒါန္းရာသို႔ ပန္းတေနာ္ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ နာယက မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးဝင္းသိန္းႏွင့္ ဦးၿငိမ္းၿမိဳင္၊ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေကာ္မတီဝင္ ဦးစလင္းထြန္း၊ ေဒၚသင္းသင္းျမတ္တို႔ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ၾကသည္။

ေမာင္ခိုင္ၿဖိဳး(ပန္းတေနာ္)