ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ (ေတာင္ပုိင္း) ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေက်ာင္းဝင္း အတြင္း သန္႔ရွင္းေရး ေဆာင္ရြက္

 

ရန္ကုန္ ၾသဂုတ္ လ

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ေတာင္ပိုင္း) ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက ယမန္ေန႕ နံနက္ ၉ နာရီမွ စတင္၍ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ေတာင္ပိုင္း) ၿမိဳ႕နယ္အမွတ္ (၁ဝ၅)ရပ္ကြက္ ခ်ယ္ရီၿမိဳင္လမ္းမႀကီးေပၚရိွ အမက ၂၅ (လခြဲ) ေက်ာင္းအား COVID-19 ေၾကာင့္ ေက်ာင္းမ်ားဖြင့္လွစ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ထိုသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေက်ာင္းဝင္းအတြင္းႏွင့္ ျပင္ပမ်က္ႏွာစာ သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ျခင္း၊ ခ်ဳံႏြယ္မ်ား ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းျခင္း၊ ေက်ာင္းစာသင္ခန္းမမ်ားတြင္ လာေရာက္သင္ၾကားမည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ေသြးလြန္တုပ္ေကြး မျဖစ္ပြားေစရန္အတြက္ ျခင္ေဆးဖ်န္းျခင္းလုပ္ငန္းအား တစ္ၿပိဳင္နက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါ ကာကြယ္ေရးအတြက္ ျခင္ေဆးဖ်န္းျခင္း လုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔ရွင္းသာယာေရးလုပ္ ငန္းစဥ္မ်ားအား မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီထိ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ေဇာ္မင္းထြန္း(ဒဂံုေတာင္)