ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အားနည္းသည့္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တပါ့မလားလုိ႔ ေဒၚယဥ္မင္းျမင့္ေဆြေျပာ

 

ေနျပည္ေတာ္ ၾသဂုတ္ ၆

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အေနျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အားနည္းသည့္အတြက္ ၂၀၂၀ အေထြအေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တပါ့မလားလုိ႔ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ေဒၚယဥ္မင္းျမင့္ေဆြ က ေျပာၾကားလုိက္သည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီရုံးတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမအတြင္း “မဲစာရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္” အေပၚ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ၎က အထက္ပါအတုိင္းေျပာ ၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ယခင္ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အေနအထားနဲ႔ ယခုေရြးေကာ္ပြဲ ေကာ္မရွင္အေနအထား ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္တ့ဲအခါမွာ ယခုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အားနည္းေနတ့ဲအေပၚ ၂၀၂၀ အေထြအေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တပါ့မလားဆုိတာ သံသယမ်ားစြာရွိေနပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။

ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္၊ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ေဒၚယဥ္မင္းျမင့္ေဆြ ႏွင္႔ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးေအာင္ႏုိင္ဦး ေနျပည္ေတာ္ခရုိင္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠဌ အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ပါတီဝင္အခ်ိဳ႕တက္ေရာက္ခ့ဲၾကသည္။