ေရၾကည္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာမ်ား နယ္ေျမအလိုက္ေဆြးေႏြး

 

ေရၾကည္ ၾသဂုတ္

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ေရၾကည္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီဥကၠ႒ ဦးၾကည္သန္းႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးအုန္းစိုးတို႔သည္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၁ဝ နာရီက ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ႐ုံး၌ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါကာကြယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးေၾကညာၫႊန္ၾကား ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ Mask ႏွာေခါင္း စည္းမ်ားတပ္ကာ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ စည္း႐ုံးေရး နယ္ေျမအလိုက္ နယ္ေျမတစ္ခုလွ်င္ ေျခာက္ဦးဖိတ္ၿပီး နယ္ေျမတစ္ခုခ်င္းအလိုက္ သတ္မွတ္ရက္ေပးၿပီး နယ္ေျမကိုးခု အတြင္းရွိ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားမွ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ကန္႔သတ္ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ားအား ရက္သတၱပတ္ အလိုက္ ပါတီလုပ္ငန္းဆိုင္ရာမ်ား ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ေရၾကည္ၿမိဳ႔နယ္ အတြင္းရွိ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ေက်းရြာအုပ္စု ရပ္ေက်းပါတီဥကၠ႒မ်ား အားလုံးကို နယ္ေျမ အလိုက္ ေတြ႔ဆုံၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဥကၠ႒ ဦးၾကည္သန္းထံမွ သိရသည္။ဆန္းတင့္(ေရၾကည္)