ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးမွ ေရႊျပည္သာ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း႐ွိ ပရဟိတအဖြဲ႔မ်ား ဓမၼာ႐ုံမ်ားသို႔ ဘိလပ္ေျမ အိတ္မ်ားႏွင့္ အလွဴေငြမ်ား သြားေရာက္လွဴဒါန္း

 

ဇူလိုင္ ၂၉

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာစန္းစန္းႏြယ္မွ ေရႊျပည္သာျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏွင္႔အတူ ယမန္ေန႔ ေနလည္တြင္ အမွတ္ (၁၃) ရပ္ကြက္ အႏႈိင္းမဲ့ဂ႐ုဏာ နာေရးကူညီမ႔ူ ပရဟိတအသင္းသူ အသင္းသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲပီး အႏႈိင္းမဲ့ပရဟိတအသင္းအား ေသာက္ေရကန္ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အလွဴေငြမ်ား လွဴဒါန္းခဲ့ပီး အမွတ္ (၁၉) ရပ္ကြက္႐ွိ ဓမၼာ႐ုံသို႔ ဘိလပ္ေျမအိတ္မ်ား သြားေရာက္လွဴဒါန္း ခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ အမွတ္ (၁၆) ရပ္ကြက္ သီရိမဂ္လာဓမၼာ႐ုံတြင္ ဝါဆိုသ႑န္းကပ္ရန္အတြက္ အလွဴေငြ သံဃာေတာ္ ၁၀ ပါးအတြက္ အလွဴေငြ တစ္သိန္းက်ပ္ လွဴဒါန္းေပးခဲ့ပါသည္။

သြားေရာက္လႉဒါန္းရာတြင္ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးႏွင့္အတူ ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ေကာ္မတီဝင္ ေဒၚခ်မ္းျမေအး ေရႊျပည္သာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီနာယက ဦးရဲေဆြလိွဴင္ ေရႊျပည္သာျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဥကၠ႒ ဦလင္းေအာင္ေအာင္ ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား လိုက္ပါ၍ သြားေရာက္လွဴဒါန္း ခဲ့ၾကပါသည္။ဘိုေတ(ေရႊျပည္သာ)