ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ လမုေက်းရြာ ဘုန္းေတာ္ ႀကီးအား စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ား လွဴဒါန္း

 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးထန္းတပင္ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ပရြတ္ေက်းရြာအုပ္စု လမုေက်းရြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ ေကာ္မတီဝင္ ဦးသန္းျမင့္ႏွင့္အတူ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား လုိက္ပါ၍ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားအား ယမန္ေန႔ နံနက္ ၁ဝ နာရီတြင္ သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္လက္၍ မြန္းလြဲ ၁ နာရီတြင္ အစုႀကီးေက်းရြာအုပ္စု က်ဳိကၡနာေက်းရြာ၊ ရွမ္းစုေက်းရြာ ပါတီဥကၠ႒၊ ပါတီဝင္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ COVID-19 ေရာဂါ အေၾကာင္းေဆြးေႏြးေျပာၾကားျခင္း၊ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္း၊ ႏွာေခါင္း စည္းမ်ား ေပးအပ္တပ္ဆင္ေပးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ေဇာ္သိန္း