ဂ်ပန္အာဏာရပါတီ TikTok တားျမစ္ရန္ ျပင္ဆင္ေန

ဂ်ပန္အာဏာရပါတီျဖစ္တဲ့ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီရဲ႕ ဥပေဒေရးရာပါလီမန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ဂ်ပန္နိုင္ငံမွာ TikTok အပါအဝင္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီေတြက တီထြင္ထားတဲ့ ဆိုရွယ္မီဒီယာအက္ပလီေကးရွင္းေတြ အသုံးျပဳတာကို ကန႔္သတ္ဖို႔  အႀကံျပဳတဲ့ မူဝါဒ ခ်မွတ္ခဲ့ပါတယ္။

ပါတီရဲ႕ ဥပေဒေရးရာပါလီမန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ အမရီအခီရက နိုင္ငံရဲ႕ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္ေတြ တ႐ုတ္နိုင္ငံဘက္ကို ယိုစိမ့္မႈ ေပါက္ၾကားနိုင္မႈကို ကာကြယ္ဖို႔နဲ႕ လုံၿခဳံမႈ ရွိေရးအတြက္ ကြၽမ္းက်င္သူပညာရွင္ေတြနဲ႕ ေဆြးႏြေးတိုင္ပင္ေနၿပီး အသုံးျပဳမႈကို ကန႔္သတ္တဲ့ ဥေဒေတြကို ေရးဆြဲျပ႒ာန္းဖို႔ အစိုးရကို အျမန္ဆုံးေတာင္းဆိုသြားမယ္ လို႔ ေျပာပါတယ္

ဂ်ပန္နိုင္ငံမွာ TikTok ဗြီဒီယိုအက္ပလီေကးရွင္းကိုအခုႏွစ္ ကိုဗစ္ကာလအတြင္းမွာ လူငယ္ေတြသာမက အႏုပညာရွင္ေတြၾကားမွာပါ စိတ္ဝင္းစား အသုံးမ်ားလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။

TikTok ဗြီဒီယိုအက္ပလီေကးရွင္းကို အိႏၵိယနိုင္မွာ ပိတ္ပင္ထားၿပီး အေမရိကန္ အစိုးရကလည္း ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္ေတြ ယိုစိမ့္နိုင္တယ္လို႔ ေျပာဆိုကာ ပိတ္ပင္ဖို႔ ခ်င့္ခ်ိန္စဥ္းစားေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ dvb