တႏိုင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားသို႔ ေဘစင္အမႈိက္ပုံးႏွင့္ ႏွာေခါင္းစည္းမ်ား လွဴဒါန္း

 

တႏိုင္း ဇူလိုင္ ၂၈

တႏိုင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ တႏိုင္းၿမိဳ႕ အမွတ္ (၁) ႏွင့္ အမွတ္(၂) အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ ရွင္ေဘြယန္ၿမိဳ႕အထက္တန္း ေက်ာင္းခြဲမ်ား၊ လမုန္၊ တိန္ေကာက္၊ တ႐ုံအေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားသို႔ သက္ဆိုင္ရာနယ္ ေျမတာဝန္ခံမ်ားႏွင့္အတူသြားေရာက္ၾကကာ ေက်ာင္းအတြက္ လိုအပ္ လ်က္ရွိသည့္ ေဘစင္၊ အမိႈက္ပုံး၊ ႏွာေခါင္းစည္းမ်ား သြားေရာက္ကူညီ ပံ့ပိုးလွဴဒါန္း ေပးၾကသည္။ အဆိုပါလွဴဒါန္းျခင္းသို႔ ျပည္နယ္အရန္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးေကဆမ္ ေအာန္၊ ခ႐ိုင္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္ ဦးဆိုင္းလ၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေဘာမ္ေဆာင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ ဦးႏွင့္ ဦးဆိန္းယုံတို႔က ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ဆီမီးခုံ-နန္းရီ