ေက်ာက္တန္းျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေက်း႐ြာမ်ား ဆိုင္းဘုတ္မ်ားစိုက္ထူ

 

ရန္ကုန္ ဇူလိုင္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ တံတားတိုက္နယ္အတြင္းရွိ ေက်း႐ြာ ငါး႐ြာအား ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီက ရပ္ေက်းပါတီဆိုင္းဘုတ္မ်ား စိုက္ထူခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ ဘ႑ာေရးမွဴး ေဒၚေအးမင္းမိုး ဦးေဆာင္ ၍ ၿမိဳ႕ နယ္ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားက ေအာင္ခ်မ္းသာေက်း႐ြာ ဦးေစာေဌး ေနအိမ္၌ နံနက္ ၁ဝနာရီ ၉ မိနစ္က လည္းေကာင္း၊ တူး ေျမာင္းေက်း႐ြာ ဦးျမင့္လြင္ေနအိမ္ ၌ နံနက္ ၁၁ နာရီ ၁၉ မိနစ္က လည္းေကာင္း၊ စစ္တန္းေက်း႐ြာ ဦးသိန္းဝင္း ေနအိမ္၌ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီ ၁၉ မိနစ္တြင္လည္း ေကာင္း၊ ပုတၱလုတ္ေက်း႐ြာ ဦး ေအးသြင္ေနအိမ္၌ မြန္းလြဲ ၃ နာရီ ၉ မိနစ္က လည္းေကာင္း၊ ကဒပၸနေက်း႐ြာ ဦးစိန္ေအး ေနအိမ္တို႔တြင္ လည္းေကာင္း ပါတီဆိုင္းဘုတ္ မ်ား စိုက္ထူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ေက်ာ္ေဌး(ေက်ာက္တန္း)