ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟုိအတြင္းေရးမွဴး ထန္းတပင္ၿမိဳ႕ ေဘာလည္ကြၽန္းေဒသရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားအား ဝါဆိုသကၤန္း ဆက္ကပ္ အာဟာရမုန္႔ပံုး အခ်ဳိရည္လွဴဒါန္း COVID-19 ေရာဂါ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး

 

ရန္ကုန္ ဇူလိုင္ ၂၃

ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟုိအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာစန္းစန္းႏြယ္ႏွင့္အတူ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ ေဒါက္တာေနလင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးသန္းျမင့္၊ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးသိန္းရီတို႔သည္ တလိုင္မႊေက်းရြာအုပ္စုလသာေက်း ရြာေပါက္ေတာ၊ ေမာက္တင္၊ ေညာင္ဆိပ္၊ ကမူ၊ ေအာက္ေဘာလည္၊ ေဘာလည္ေက်းရြာအုပ္စု၊ အုတ္ဖိုေက်းရြာပန္သပြတ္၊ ၾကမန္းအုပ္စု ၾကမန္းေက်းရြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းဆရာေတာ္တို႔အား ဝါဆိုသကၤန္း၊ အာဟာရမုန္႔ေကြကာ၊ အခ်ဳိရည္မ်ား ဆက္ကပ္လွဴဒါန္း ၾကၿပီးဆက္လက္၍ ေက်းရြာပါတီဥကၠ႒၊ ေကာ္မတီဝင္၊ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးေဇာ့္ဝင္းႏိုင္ ေနအိမ္တြင္ ယမန္ေန႕နံနက္ ၁ဝ နာရီက COVID-19- ေရာဂါအသိပညာေပးမ်ား ေဆြးေႏြးေျပာၾကားျခင္း၊ လက္ကမ္းစာေစာင္ မ်ားျဖန္႔ေဝျခင္း၊ Mask ႏွာေခါင္းစည္းမ်ား တပ္ ဆင္ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ေဇာ္သိန္း(ထန္းတပင္)