သံတြဲၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံု

 

၂၂. ၇. ၂၀၂၀ ေန႔ ေညန ၂ နာရီခ်ိန္တြင္ သံတြဲၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦစန္းႏိုင္၊ နယ္ေျမတာဝန္ခံ ဦးခင္ေမာင္သန္းတို႔သည္ ေက်ာကၠလပ္ေက်းရြာအုပ္စု ပါတီဥကၠ႒ ဦးကိုကိုႏိုင္, အတြင္းေရးမႉးဦး ေက်ာ္ဝင္းအဖြ႔ဲဝင္ ကိုခင္ေမာင္သိန္း၊ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ ကိုထင္ေဇယ်ာလင္းတို္႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုၿပီး ၂၀၂၀ ကာလမိမိပါတီ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္၍ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးခ့ဲသည္။ ထို႔ေနာက္ COVID. 19 ကာလ မိမိတို႔အုပ္စု႐ွိ အေျခခံေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ခ်ိန္တြင္လည္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာအဖြ႔ဲမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ေဆြးေႏြးခ့ဲသည္။ ဆက္လက္၍ ဥကၠ႒ႏွင့္အဖြ႔ဲသည္ COVID. 19. ကာလစားေသာက္ေရး ခက္ခဲရိွေသာ သက္ႀကီးဖိုး ဘြားအိမ္ေထာင္စု (၅) စု အားဆန္ (၆) ျပည္ ၊ ဆီ (၅၀)သား၊ ၾကက္သြန္နီ တပိတ္သာ ႏွင့္ ပါတီဗဟိုဥကၠ႒ႀကီး၏ ဓာတ္ပံုတို႔ကို အိမ္အေရာက္သြား၍ ေထာက္ပ့ံေပးအပ္ခ့ဲသည္။ ပါတီဝင္မ်ား ပါတီ မိတ္ေဆြမ်ားကိုလည္း တစ္အိမ္တက္ဆင္းျပဳလုပ္ကာ ပါတီဗဟိုဥကၠ႒ႀကီး၏ ဓာတ္ပံုးမ်ားလက္ေဆာင္ ေပးအပ္ ခ့ဲသည္။ ထို႔ေနာက္ဥကၠ႒သည္ ကြၽဲေသာက္အုပ္စု သရက္ပင္ကြင္းအုပ္စု ပါတီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆံုၿပီပါတီ၏ ယေန႔မွစ၍ ပါတီ၏ေဆာင္ရြက္ရမည့္ကိစၥမ်ားအားေဆြးေႏြးခ့ဲသည္။ Rakhine USDP