ေက်ာက္ဆည္ျမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ျဖိဳးပါတီ COVID-19 ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး PPE ဝတ္စုံမ်ား၊(hand sensitizer /hand gel)နွင့္ ဆပ္ျပာဆီမ်ား လွဴဒါန္း

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္ဆည္ျမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌ ဦးစုိစုိးထြန္း ႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ ယေန႕ နံနက္(၁၀)နာရီအခ်ိန္၌ ေက်ာက္ဆည္ျမိဳ႕နယ္ အေထြေထြေရာဂါကုေဆးရုံျကီးသုိ႕ ကမၻာ တစ္ဝန္းကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႕ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ ကမၻာ့ကပ္ေရာဂါဆိုး (COVID-19) ေရာဂါကုသေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သုံးစြဲရန္အတြက္ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအေထာက္အကူျပဳ PPE ဝတ္စုံ (၁၀)စုံ၊လက္ေဆးရာတြင္ အသုံးျပဳမည့္ ဆပ္ျပာဆီ 1 လီတာဗူး  (၃၀)၊ ေရမလုိလက္သန္႕ေဆးရည္ ( hand sensitizer / hand gel ၁၀ ဗူး ) မ်ားအား လွဴဒါန္းေပးအပ္ရာ ေက်ာက္ဆည္ျမိဳ႕နယ္ အေထြေထြေရာဂါကု ေဆးရုံအုပ္ျကီးေဒါက္တာ ဝင္းေမာ္ လက္ခံရယူၿပီး ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကား၍ ဂုဏ္ျပဳ မွတ္တမ္းလႊာျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။  ကုိတင္ kse