ရွမ္းျပည္နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဒုဥကၠ႒ ဝါဆုိသကၤန္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္း

ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဒုဥကၠ႒ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္သူႏွင့္ဇနီး၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမိသားစုတို႔သည္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၁၁ နာရီက လား႐ႈိးၿမိဳ႕ရပ္ကြက္(၁၂) ရွိ ေအာင္သစၥာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္၍ ဝါဆုိသကၤန္း ဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းခဲ့ၾကသည္။