မုဒုံၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ေက်ာင္း႐ုံးလူေနအိမ္ႏွင့္ဘာသာေရးအေဆာက္အအုံမ်ား တြင္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ကာကြယ္ေရးျခင္ေဆးဖ်န္းျခင္း ေဆာင္ရြက္

ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါႀကိဳ တင္ကာကြယ္ေရးအတြက္ မုဒုံၿမိဳ႕နယ္ ပါတီတာဝန္ခံဦးေဇာ္ျမင့္ႏွင့္ ဦးမင္းေအာင္ျမင့္ တို႔၏ ပံ႔ပိုးကူညီ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈႏွင့္အတူ  မုဒုံၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသည္ ယေန႔နံနက္ ၈ နာရီခြဲမွ စတင္၍ အထကတံခြန္တိုင္ေက်းရြာ၊ အထကေညာင္ကုန္းေက်းရြာ၊ ၿမိဳ႕မ (၄)ရပ္ကြက္ စာစင္ရပ္ အထက (ခြဲ)ႏွင့္ကုကၠိဳလ္တန္းစာသင္ေက်ာင္းမ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ ၿမိဳ႕မ(၃) ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးႏွင့္ လူေနအိမ္မ်ား၊ ဂိုေဒါင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕မ(၄) ရပ္ကြက္ႏွင့္ က်ဳဳံဖိုက္ေက်းရြာရွိ လူေနအိမ္မ်ား စုစုေပါင္းအေဆာက္ အအုံ ၂၅ဝ ေတာ္ကူးေက်းရြာ မဟာသတိပဌာန္ဝိပႆနာရိပ္သာ ေက်ာင္းတိုက္ႏွင့္ ၿမိဳ႕မ(၂) ရပ္ကြက္ႏြယ္နီ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းမ်ားအားလည္းေကာင္း  ျခင္ေဆး ပက္ဖ်န္းျခင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။