ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဆရာေတာ္မ်ားထံ မုန္႔ႏွင့္ အခ်ဳိရည္မ်ား လွဴဒါန္း

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး  ေဒါက္တာစန္းစန္းႏြယ္သည္ ယေန႔နံနက္ ၁ဝ နာရီ က ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဆရာေတာ္မ်ားအား မုန္႔ႏွင့္ အခ်ဳိရည္မ်ား သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ၾကာအင္းေက်းရြာအုပ္စု အုန္းပင္စုေက်းရြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ဆရာေတာ္ႏွင့္ ေရႊၾကာဗ်ဳိက္ေက်းရြာအုပ္စု သလိပ္ေက်းရြာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ဆရာေတာ္တို႔အား သြားေရာက္ လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိသုိ႔သြားေရာက္လွဴဒါန္းရာတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာစန္းစန္းႏြယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးသိန္းရီ၊ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးေစာဂ်က္၊ ေကာ့ထူးၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီ ဝင္တို႔လိုက္ပါၿပီးလွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဇာ္သိန္း(ထန္းတပင္)