တန့္ယန္းတြင္ အထကေက်ာင္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည္႕ပစၥည္းမ်ားေထာက္ပံ့ လွဴဒါန္း

တန္႔ယန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ျပည္နယ္(၁)လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းဆန္စိန္ ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္တို႔သည္ တန္႔ယန္းၿမိဳ႕ အထက(၁)ႏွင့္ အထက(၂)ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းဖြင့္ ရာသီအတြက္ လိုအပ္လ်က္ရွိေသာ လက္ေဆးကန္၊ အပူခ်ိန္တိုင္းကိရိယာ၊ လက္သန္႔ေဆးရည္၊  Mask စသည့္ က်ပ္ငါးသိန္းခန္႔ တန္ဖိုးရွိ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ားကို သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့ၾကသည္။