မိုးမိတ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါႏွင့္COVID-19 ကာကြယ္ေရးလုပ္ေဆာင္ ေက်ာင္းေဆာက္ရန္ ေငြလွဴ

မိုးမိတ္ခ႐ိုင္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးျမင့္လႈိင္ႏွင့္ ခ႐ိုင္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ မဘိမ္းၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေဇာ္လြင္၊ ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးတင္ဝယ္ႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ ယေန႔နံနက္ ၇ နာရီတြင္ မလိႈင္ကုန္းေက်းရြာရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ မူလြန္ေက်ာင္းႏွင့္ လူေနအိမ္ ၂၃၄ အိမ္အား ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ေရာဂါ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအတြက္ တစ္အိမ္တက္ဆင္း ျခင္ေဆးဖ်န္းေပးခ့ဲၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ခ႐ိုင္အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ အက(ဘဟဲ)သို႔ေရာက္ရွိၿပီး ေက်ာင္း အတြက္ လိုအပ္ေသာ Mask  အခု ၂၃ဝ၊ ကိုယ္အပူခ်ိန္တိုင္းကိရိယာတစ္ခုကို ေပးအပ္လွဴဒါန္းခ့ဲရာ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီးက လက္ခံ ရယူခ့ဲသည္။ ထို႔ေနာက္ မလိႈင္ကုန္းေက်းရြာ မူလြန္ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ ေဆာက္လုပ္ရန္ အလွဴေငြ က်ပ္တစ္သိန္း ေပးအပ္လွဴဒါန္းခ့ဲရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးေမာင္ေထြးက လက္ခံရယူခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။