မန္စီၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက ဟန္ထက္ေက်း႐ြာေနျပည္သူမ်ားသို႔ ဆား ကာေဘာ္လစ္ဆပ္ျပာႏွင္႕ ႏွာေခါင္းစည္းမ်ား ျဖန႔္ေဝ

ကခ်င္ျပည္နယ္ မန္စီၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ဟန္ထက္ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ားအား ဆား၊ ကာေဘာ္လစ္ ဆပ္ျပာႏွင့္ ႏွာေခါင္းစည္းမ်ား အခမဲ့ျဖန႔္ေဝျခင္းကို ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီခြဲက မန္စီၿမိဳ႕နယ္ ဟန္ထက္ေက်း႐ြာမ်ား၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေကာ္မတီဝင္ဦးထြန္းေဖ၊  ဘ႑ာေရးမွဴးဦးထြန္းေမာင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အမ်ဳိးသမီးေရးရာ တာဝန္ခံ ေဒၚခင္ဆန္းဦး၊ အရန္ပါတီေကာ္မတီဝင္ေဒၚေဌးေဌးဝင္းႏွင့္ ရပ္ေက်းပါတီဥကၠ႒ ဦးေနာ္ဆန္၊ ဦးသန္းဦး အဖြဲ႕၊ ဟန္ထက္ေက်း႐ြာပါတီဥကၠ႒ ႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္ ၁၅ ဦးပါဝင္ေသာပူးေပါင္းအဖြဲ႕သည္ ဟန္ထက္ ေက်း႐ြာတြင္ အိမ္ေျခ ၄၆၄ အိမ္တို႔အား တစ္အိမ္တက္ဆင္း သြားေရာက္ၾကၿပီး COVID-19 ေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရး အတြက္ ျပည္သူမ်ားအား ဆား ၄၆၄ ထုပ္၊ ကာေဘာ္လစ္ဆပ္ျပာ ၄၆၄ ခဲႏွင့္ ႏွာေခါင္းစည္း ၄၆၄ ခုတို႔ကုိ ျဖန္႔ေဝေပးခ့ဲၾကသည္။

 ဆက္လက္၍ ေဒၚခင္ဆန္းဦးက ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ႏွာေခါင္း စည္း ၁ဝဝဝ လွဴဒါန္းေပးအပ္ခဲ့ရာ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီးက လက္ခံယူၿပီး ေက်း႐ြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ အထကေက်ာင္းႏွင့္ ရြာလယ္ဇရပ္တို႔ကို ပိုးသတ္ေဆး ပက္ဖ်န္းေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။