ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးကာကြယ္ေဆးဖ်န္း

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး  အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပိုင္း)ၿမိိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီက ယေန႔နံနက္ ၈ နာရီတြင္ အမွတ္(၃၈)ရပ္ကြက္ ဝန္းသိုလမ္းအတြင္း ေသြးလြန္တုပ္ေကြးျဖစ္ပြားေသာ ေနအိမ္ႏွင့္  ပတ္ဝန္းက်င္ ေနအိမ္မ်ားအား ျခင္မေပါက္ပြားႏိုင္ေစေရးအတြက္ အဘိတ္ေဆးခတ္ျခင္းႏွင့္ ျခင္ေဆးဖ်န္းျခင္း ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။  အဆိုပါေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးသန္းစိုးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္ ပါတီဝင္ မ်ားက ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ တင္ဆန္းေအာင္(ေျမာက္ဒဂံု)