ကရင္ျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္စစ္မႈထမ္းေဟာင္း အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ျပည္သူ႔အက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္

ကရင္ျပည္နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီေကာ္မတီဝင္ (လူငယ္ေရးရာတာဝန္ခံ) ဦးေစာျမင့္ဝင္းေအာင္၊ ျပည္နယ္အမ်ဳိးသမီး ေရးရာတာဝန္ခံ ေဒၚစႏၵာဦး၊ ျပည္နယ္လူငယ္လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚခင္နီနီေအာင္တုိ႔သည္ ယေန႔ နံနက္ ၇ နာရီက ျပည္နယ္စစ္မႈထမ္းေဟာင္းအဖြဲ႕ဥကၠ႒ ဗုိလ္မွဴး(ၿငိမ္း)ျမင့္ေသာင္း ဦးေဆာင္၍ ၿမိဳ႕နယ္စစ္မႈထမ္းေဟာင္း အဖြဲ႕ဥကၠ႒ႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္ ၇ဝ၊ တ႐ုတ္လွေက်းရြာ အထက္တန္း ေက်ာင္းမွ ဆရာ ဆရာမ ၁ဝ ဦး၊ နယ္ေျမခံတဆရ (၂/၁ဝဝ)မွ တပ္မေတာ္သားႏွစ္ဦး စုေပါင္း၍ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ တ႐ုတ္လွ စံျပေက်းရြာအထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ခ်ဳံႏြယ္မ်ား ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းျခင္း၊ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါကာကြယ္ေရးအတြက္ ျခင္ေဆးဖ်န္းေပးျခင္း၊ ေက်ာင္းတြင္း ေက်ာင္းျပင္ သန္႔ရွင္းေရးမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးခ့ဲသည္။

ဆက္လက္၍ ကရင္ျပည္နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးေစာျမင့္ဝင္းေအာင္က တ႐ုတ္လွေက်းရြာ အထက္တန္းေက်ာင္း အုပ္ဆရာမႀကီး ေဒၚေငြၾကည္အား အလွဴေငြက်ပ္သုံးေသာင္း ေပးအပ္ခ့ဲၿပီး နံနက္ ၁ဝနာရီတြင္ စုေပါင္းလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈၿပီးဆုံးခဲ့သည္။