ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႔နယ္ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခုိင္ေရးႏွင္႕ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဝါဆိုသကၤန္းႏွင့္လွဴဖြယ္ဝတၳဳပစၥည္းမ်ား ဆက္ကပ္ လွဴဒါန္း

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင္ႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းက မုတ္လြဲေက်း႐ြာ  ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတိုက္ ဆရာေတာ္အား သြားေရာက္ ဖူးေျမာ္ၾကည္ညိဳၾကၿပီး ဝါဆိုသကၤန္း၊ ဆြမ္းဆန္ေတာ္၊ ဆီ၊ နဝကမၼဝတၴဳေငြ ႏွင့္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါကာကြယ္ ေရးအေထာက္အကူျပဳႏွာေခါင္းစည္း ၅ဝ တို႔ကို  ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။