ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး(အေရွ႔)တြဲဖက္တာဝန္ခံ ဦးလွသိန္း ကိုယ္ထူကိုယ္ထ စာသင္ေဆာင္ သစ္အတြက္ အလွဴေငြမ်ားလွဴဒါန္း

ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးပါတီ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး(အေရွ႕) တြဲဖက္တာဝန္ခံ ဦးလွသိန္းသည္ ယေန႔တြင္ ေဝါၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးေမာင္ယု၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးေသာင္းထြန္းႏွင့္ ႐ံုးအဖဲြ႕မ်ားလုိက္ပါၿပီး ျမစ္က်ဳိးေက်းရြာတာထိပ္ေက်ာင္းဆရာေတာ္၊ အထက္ဝုိင္းပတ္ေက်းရြာ ေက်ာင္းဆရာေတာ္၊ ဒလႏြမ္းေက်းရြာ ေက်ာင္းဆရာေတာ္ႏွင့္ ဆင္ရြာေက်ာင္းႀကီး ဆရာေတာ္တုိ႔အား ဝါဆုိသကၤန္းႏွင့္ လွဴဖြယ္ဝတၴဳမ်ား ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ အထက္ဝုိင္းပတ္ေက်းရြာ အလယ္တန္း ေက်ာင္း၌ ကုိယ္ထူ ကုိယ္ထ ေဆာက္လုပ္သည့္စာသင္ ေဆာင္အသစ္အတြက္ အလွဴေငြမ်ား ေပးအပ္ လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။