ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီမွ အထက ေပါင္ သို႔ Mask မ်ားလွဴဒါန္း

မြန္ျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးခင္ေမာင္ေဇာ္၊ ေဒၚေမသူဝင္း၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီအတြင္းေရးမွဴးဦးေအာင္ဆန္း ဦးႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးကိုကိုေလး တို႔သည္ ယမန္ေန႔နံနက္ ၉ နာရီက အထက  ေပါင္တြင္ Grade -10 သင္႐ိုးသစ္ ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္သင္တန္းတက္ဆရာမမ်ား အား COVID-19 ကာလအတြင္း သင္ၾကားရာတြင္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစေရး ရည္ရြယ္ကာFace Shield ? Mask မ်ား သြားေရာက္ လွဴဒါန္းရာ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး ေဒၚစန္းစန္းေအးထံသို႔ ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့သည္။