ဘီးလင္းၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီလူငယ္ေရးရာအဖြဲ႔ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္သာသနာ႔ဗိမာန္ေတာ္အား သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္

မြန္ျပည္နယ္ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠ႒ဦးျမင့္ေဆြ၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ေဇယ်ာမင္း၊ ဦးစိုးမင္းစမ္၊ ၿမိဳ႕နယ္လူငယ္တာဝန္ခံ ဦးဆန္းထြန္းဦးႏွင့္ ပါတီဝင္လူငယ္ မ်ားသည္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၈နာရီက ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ ဘုိးရာဇာရပ္ကြက္ သာသနာ့ဗိမာန္ေတာ္ႀကီးအား(COVID-19)ေရာဂါကာကြယ္ေရး အတြက္ ပိုးသတ္ေဆးဖ်န္းျခင္း ႏွင့္ သာသနာ႔ဗိမာန္ေတာ္ပရိဝုဏ္ အတြင္း သန္႔ရွင္းေရးမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္လက္၍ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးပါတီသည္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၁ဝနာရီက ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ ဘိုးရာဇာရပ္ကြက္ အမွတ္(၄) အေျခခံပညာ မူလတန္းေက်ာင္းအား(COVID-19) ေရာဂါ ကာကြယ္ရန္အတြက္ ပိုးသတ္ေဆးဖ်န္းျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းဝင္း အတြင္းသန္႔ရွင္းေရးမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။